12 נוב' 2019
12:00
-14:00

חדר 224, מרכז משפחת הלן דילר (בניין 74)

​​

התוכנית ללימודי מגדר מזמינה את קהל הסטודנטיות/ים וחברי /ות הסגל לסמינר מחלקתי

מרצה: פרופ' פנינה מוצפי-האלר,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נושא : שחורדיניות: הגוף הנשי ואתיקה של ייצוג במחקר אתנוגרפי


הביטוי שחורדיניות מקפל בתוכו התיחסות לגופן של נשים המוגדרות כאחרות בגין כמה צירים חופפים של היררכיות חברתיות הקושרות מגדר למעמד ואתניות. שחורדינית היא מי שצובעת לבלונד אבל אינה עוברת כבלונדית "ראויה". ההרצאה תתמקד בפרספקטיבה של מי שבוחרות להפוך לבלונדיניות ותנסה להתמודד עם האתגר המורכב של ייצוגן מתוך אחריות אפיסטמית ופמיניסטית. שני מפגשים אתנוגרפיים המשקפים כתיבה רפלקסיבית ואתנוגרפיה דיאלוגית ישמשו מצע להדגמת סוגיות תיאורטיות ואתיות הקושרות פרקטיקות של גוף, בעיות של ייצוג, ופרשנות עומק של מציאות חברתית המכוננת בתוך תהליך המחקר. הטענה המרכזית היא שהבלונד המזרחי המעמדי מהווה איום על טענות הלובן הישראלי ההגמוני דווקא בגלל שהוא אינו נגזרת של הדקדוק האתנו - מעמדי המוכר .

פרופ' פנינה מוצפי-האלר מלמדת במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ספרה Concrete Boxes התפרסם בארצות הברית באוגוסט האחרון בהוצאת Wayne State University Press . במהלך שנת השבתון שאותה בילתה באורבנה אילינוי היא עבדה על סיומו של כתב היד של ספר מסות שכותרתו הטנטטיבית היא "שחורדיניות: אוטואתנוגרפיה פמיניסטית מזרחית ".