01 יונ' 2020
17:00

​​​מעבדה לכימיה

​​

​תואר מתקדם בכימיה בבן-גוריון

מחלקה צעירה ודינמית | נושאי מחקר בחזית המדע | חברי סגל זוכי-פרסים | דגש אישי על כל סטודנט  | קשרים צמודים עם התעשיות הכימיות | מעבדות מהמתקדמות בעולם | תוכניות מחקר בין-לאומיות עם אפשרויות לימודים בחו"ל |
​מלגות קיום רבות לתארים מתקדמים | משרות תרגול מובטחות | אווירה דרומית-משפחתית מעולה


תחומי המחקר במחלקה

כימיה אורגנית | יצירת חומרים אורגניים חדשים | קטליזה אורגנית | Origin of Life | כימיה פיסיקאלית התגובה הכימית כתופעה פיסיקאלית | כימיה קוונטית | כימיה אנאורגנית | אינטראקציה בין חומרים אורגניים למתכות ביו-כימיה | ריאקציות כימיות במערכות ביולוגיות | מנועים מולקולריים חומרים וננו-טכנולוגיה יצירה והבנת מבנים בסקאלה הננו-מטרית רכיבים אלקטרוניים וגלאים ננומטריים | כימיה תיאורטית | ניבוי מתמטי של תגובות כימיות  תורת הקוונטים ויישומיה | כימיה חישובית של חלבונים | כימיה של חומרים | חומרים מתקדמים לשימושי אנרגיה | חומרים ביו-מימטיים | ננו-מבנים​  


מה במפגש

17:20-17:00
הצגת המחלקה על-ידי ראש המחלקה, פרופ' מיכאל מיילר

17:30-17:20
איך זה להיות תלמידות מחקר במחלקה לכימיה? | הדס שליט ונועה אפיק, תלמידות דוקטורט​

17:30
שאלות ותשובות, פרופ' יונתן דובי

כניסה למפגש ב-zoom »