04 אוק'
- 05 אוק'

צום קל
וגמר חתימה טובה

תקיעה בשופר