$$Events$$

29 ינו' 2023
08:30
-12:30

המשכן לאמנויות הבמה בבאר-שבע

רק כשמתבוננים במבט-על, אפשר לגלו​ת איך כל החלקים מתחברים

מבט מלמעלה

מנכ"ל האוניברסיטה וההנהלה מזמינים אותך להתחבר לתמונה הגדולה בכנס תוכנית העבודה תשפ"ג 

יום ראשון, ז' בשבט תשפ"ג, 29 בינואר 2023
במשכן לאמנויות הבמה בבאר-שבע


תוכנית הכנס:

​8:30
התכנסות

9:00
פתיחה ודברי ברכה:
פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה
פרופ' חיים היימס, רקטור האוניברסיטה
מר אלי פרץ, יו"ר מועצת העובדים של הסגל המנהלי והטכני

​הצגת תוכנית העבודה של מטה האוניברסיטה לשנת תשפ"ג:
מר טל בן-חיים, מנכ"ל האוניברסיטה


11:00 
הרצאת אורח - "Be Water":
נעם מנלה בהרצאה מרתקת, המאפשרת להביט מזווית חדשה על התפיסות שלנו וליצור סדר מחשבתי חדש

12:30
סיום הכנס


לשאלות ניתן לפנות לליאור גבאי 08-64-61308