24 פבר' 2021
12:00
-13:00

​​סדרת מפגשים בשיתוף מר​כז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה

פוסטר סדרת המפגשים 

מפגש רא​שון, 24/2 בין השעות 13:00-12:00

ד"ר יוני בראק, המחלקה ​ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לפני טהראן: בירות איראן הפרו-מודרנית, מאות 17-13.​

רישום למפגש הראשון » (קישור למפגש יימסר לאחר ההרשמה)