28 יונ' 2022
18:30

כיכר קאמינגס, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס

28.6.2022

טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה​ ​​לבוגרות ולבוגרי ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן​

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
פרופ' חיים היימס, רקטור
פרופ' דודי בר-צבי, דיקן בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים על-שם קרייטמן​

מתכבדים להזמינך לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרות ולבוגרי בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים על-שם קרייטמן​


בוגרות ובוגרים - אנא הגיעו בשעה 17:30 לקבלת הגלימה | הנחיות לבוגרות.ים​

אורחות ואורחים - אנא הגיעו לא יאוחר מהשעה 18:10

לאחר הטקס יוגש כיבוד


האירוע מונגש: להתאמות נגישות אישיות יש לפנות עד לתאריך 21/6/2022 לדוא״ל: danaama@bgu.ac.il