18 יונ' 2019
18:30

כיכר קמינגס, קריית האוניברסיטה ע״ש משפחת מרקוספרופ׳ דניאל חיימוביץ, נשיא 
פרופ׳ צבי הכהן, רקטור
פרופ' דודי בר-צבי, דיקן בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים על-שם קרייטמן

מתכבדים להזמינכם
לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה 
לבוגרות ולבוגרי בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים על-שם קרייטמן

ביום שלישי, ט"ו בסיוון תשע"ט, 18 ביוני 2018 , בשעה 18:30
בכיכר קמינגס, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע

 

האורחים מתבקשים להגיע לא יאוחר מהשעה 18:10

לאחר הטקס יוגש כיבוד

 

נא אשרו השתתפותכם בדוא״ל: menahaml@bgu.ac.il

הזמנה ורשימת מקבלי התארים

מסמך הנחיות למקבלי התואר