$$Events$$

12 דצמ' 2022
10:00

​​​​​​​​​​​במסגרת סדרת המפגשים:

"תקווה ישראלית - בלי מסכות".

בכל מפגש תתקיים הרצאה המספקת הצצה לעולם אחר בחברה הישראלית. יחדיו הם מרכיבים את הפסיפס הישראלי.

Muhammad-Al-Nabari.jpg

הרצאתו של ד"ר מו​חמד אלנבארי, יזם חברתי:

ד"ר א​לנבארי​ כיהן כראש מועצת חורה בין השנים 2018-2004. מיוזמי ומייסדי עמותת "כוכבי המדבר" הפועלת לפיתוח דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה, ו"ואדי עתיר", מיזם פרץ דרך וחדשני שמקדם כלכלה מקומית מקדמת אנרגיה, חקלאות, תיירות, תזונה וקהילה. חבר הנהלה ב"קרן אברהם" ובחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון.​

לטופס ההרשמה »

למפגש בזום »​


• במועד ההרצאה, עם כניסתכם למערכת הזום, עליכם להירשם בשמכם המלא (שם פרטי+ שם משפחה)
• ההרצאה תוקלט ותועלה לאתר האוניברסיטה​