$$Events$$

07 פבר' 2023
12:00
-16:00

בית הסופרים - רחוב האבות 53, באר שבע.


לחשוב את ח​​קר הספרות מדיסצפלינות שונות​


מושב ראשון 12:00-14:00 

מנחה: ד"ר מוריה דיין קודיש

דברי פתיחה: ד"ר תמר סתר

ברכות:
פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' חביבה ישי, ראשת המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרצאות:

קרן שפי, צורת החופש שהספרות רוצה להעניק לנו
ד"ר יורי סלע, דברי שתיקות ונאות המדבר של התודעה
ד"ר אסתר פלד, "זה סוד העולם: אדם ששמו בוכבינדר והוא שותה כוס תה"
ד"ר עודד ארבל, "אל תפקפק בדרקון האמיתי" - עיון ב"המלצות לישיבת הזאזן" כהשראה למפגש מרפא וצמיחה נפשית

 

מושב שני 14:30-16:00

רב שיח בנושא סבל וזיכוכו ושיקום הדמיון מנקודת מבט פוסט-מודרניסטית, בודהיסטית ופנומנולוגית:

מנחה: ד"ר תמר סתר

ד"ר דוד גורביץ'
מור קדישזון
לילה קמחי


עורכת הכנס: ד"ר תמר סתר

לפרטים ולהרשמה:
074-7795231, beit.hasofrim@post.bgu.ac.il

דמיון כשחרור מסבל