22 מאי
09:00
- 24 מאי
12:30

חדר 348, בניין 72

פרופ' ניר אביאלי ופרופ' פרן מרקוביץ מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולגיה יארחו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב סדנה בינלאומית בת שלושה ימים במימון ה ISF שתעסוק ב:  “Eating Religiously: Food and Faith in the 21st Century”. 

בסדנה נבחן מפרספקטיבה אתנוגרפית את המשמעויות המגוונות של האוכל והאכילה כפרקטיקות דתיות ואידאולוגיות בהקשרן הרחב. משתתפי הסדנה הם מן האנתרופולוגים המובילים בעולם בתחום, לצד כוחות צעירים ורעננים.

הסדנה תתקיים ב 22-24 במאי בחדר הסמינרים של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (חדר 348, בניין 72). 


כולם מוזמנים להגיע (בתיאום מראש limorche@post.bgu.ac.il)

תוכנית מלאה של הסדנה