$$Events$$
30 נוב' 2022
11:00

הרצאה מקוונת בזום

מרצה: פרופ' גדעון כ"ץ, מכון בן-גוריון לחקר ישראל​ והציונות - גיוון בראי התרבות: למה הסיפור האשכנזי-מזרחי הוא לא רק הסיפור האשכנזי-מזרחי​


פרופ' גדעון כ"ץ

 

במסגרת 'סדרת ההרצאות:
תקווה ישראלית - בלי מ​סכות: 

בכל מפגש, הרצאה המספקת הצצה לעולם אחר בחברה הישראלית. יחדיו הם מרכיבים את הפסיפס הישראלי.​


לטופס ההרשמה להרצאה »

קישור לזום »​

*במועד ההרצאה, עם כניסתכם למערכת הזום, עליכם להירשם בשמכם המלא (שם פרטי+שם משפחה)
**ההרצאה תוקלט ותועלה לאתר האוניברסיטה