07 אוג' 2022

​צום ט' באב (נדחה) מתקיים ביום ראשון, 7 באוגוסט
 
האוניברסיטה בפגרה

כותל הדמעות