30 יול' 2020


צום ט' באב מתקיים ביום חמישי , ט' באב, 30/7/2020
 
האוניברסיטה בפגרה

כותל הדמעות