ממונה: חיים כספי
טלפון: 08-64-61048

הממונה על הנכסים מטפל בכל הנכסים הרשומים על שם האוניברסיטה, למניעת פגיעה בזכויות האוניברסיטה עליהם: 

  • ניהול מעקב רישומי על הנכסים ועל הסכמי החכירה עם מינהל מקרקעי ישראל.

  • טיפול ברישום נכסים בטאבו בתאום עם הלשכה המשפטית.

  • ייצוג האוניברסיטה בפני הרשויות בעניינים הנוגעים לנכסיה.

  • עדכון ופרסום ספר נכסי האוניברסיטה.

  • טיפול בחלק מההתקשרויות עם זכיינים ושוכרים חיצוניים שונים השוכרים נכסים מהאוניברסיטה לתקופות קצובות.