גב' מלי להב, רכזת דירות אירוח
משרד – בניין 93A, חדר 6.
דוא"ל – malahav@bgu.ac.il
טלפון – 08-6428733
פקס – 08-6428732
נייד – 050-2029663
כתובת למשלוח דואר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע מיקוד 8410500

מר מנחם ששון, אב בית
משרד - מלונית U-TEL, קומה ראשונה, דירה 103
דוא"ל - msasson@bgu.ac.il
טלפקס – 08-6428731
נייד – 050-2029668

במקרה חרום
מחלקת אחזקה – 08-6461666/8
מחלקת בטחון – 08-6461444/888