12 מאי 2015
09:00
-17:55

אודיטוריום מכון אילזה כץ לננוטכנולוגיה (בניין 51)

 

מחקרים, פיתוחים ומערכות אלקטרואופטיות לאפליקציות ביטחוניות
 

כחלק ממגוון הפעילויות אותן מובילה אוניברסיטת בן-גוריון לציון שנת -האור הבינלאומית שהוכרזה ע"י UNESCO יתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (אודיטוריום בניין מכון אילזה כץ לננוטכנולוגיה) בתאריך ה-12 למאי כנס בהשתתפות חוקרים מהאקדמיה, ממוסדות המחקר הממשלתיים, מהחברות הביטחוניות הממשלתיות והפרטיות וממערכת הביטחון. יום העיון יקיף את מגוון הפעילויות המחקריות והפיתוחיות שניתן להציגן כנושאים בלתי מסווגים (בלמ"ס) המבוססות על טכנולוגיות אלקטרואופטיות ופוטוניות.

ההשתתפות בכנס ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש

 

 light-security.pdfתכנית הכנס