תיבת סימון לבחירה
  
  
גודל תמונה
  
  
  
  
Odyssey.jpeg
Odyssey
1141 x 40095 KB כן/jusidman/Pages/Odyssey-rocket-ship.aspx
robotics.png
robotics
1140 x 40054 KB לא/jusidman/Pages/robotics-team.aspx
zoomonscience.png
zoomonscience
1140 x 40095 KB כןhttps://in.bgu.ac.il/jusidman/Pages/science-days.aspx