שם
תצוגה מקדימה: נבחרת הפיזיקה של ישראל, שהוכשרה במרכז חוס​ידמן לנוער שוחר מדע, זכתה במדליית זהב, שתי מדליות כסף ושתיים מארד באולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה שהסתיימה ב-17 ביולי 2022
כותרת
סוג קובץ png
גודל תמונה 1140 x 400
תאריך צילום תמונה
תיאור
מילות מפתח
מזהה מסמך
הצג
imgurllink
תאריך אחרון לפרסום