תיבת סימון לבחירה
  
  
גודל תמונה
  
  
  
  
da-vinci.png
da-vinci
1140 x 400786 KB כן/jusidman/Pages/da-Vinci.aspx01/11/2021
alfa-winner.png
alfa-winner
1140 x 40038 KB כן/jusidman/Pages/alfa-winner-noa.aspx
good luck.png
good luck
1140 x 400550 KB כן
zoomonscience.png
zoomonscience
1140 x 40095 KB כןhttps://in.bgu.ac.il/jusidman/Pages/science-days.aspx