קבצים מצורפים
  
  
מידע מורחב
  

​מטרת האולימפיאדה לפיזיקה היא לעורר עניין בלמידת פיזיקה, להגדיל את מספר המשתתפים בפעילות מדעית ברמה הגבוהה ביותר בפיזיקה, ולעודד צעירים לבחור בפיזיקה כעיסוק משמעותי לעתיד. האמצעים - פתרון בעיות יצירתי ועצמאי; למידה ברמה אקדמית גבוהה; בניית מוטיבציה אישית וקבוצתית; והקניית הידע, הניסיון והכלים הנכונים על מנת להצליח.

המשלחת כוללת 5 תלמידים. 
במהלך התחרות, יום אחד מוקדש לשאלות תיאורטיות בפיזיקה ויום נוסף מוקדש לשאלות ניסוייות. בין 2 ימי התחרות יש לפחות יום אחד של מנוחה המוקדש להיכרות תרבותית של המדינה המארחת ולטיולים.


  

שלב​ א'

שלב זה הוא מבחן בכתב המתקיים בבתי הספר. רוב השאלות אינן דורשות ידע מעמיק, אלא מבוססות על עקרונות פשוטים, אינטואיציה ויכולת חשיבה.

מבחני שלב א' לכיתות י' וי"א התקיימו במהלך החודשים האחרונים


של​ב ב'

שלב זה הוא מבחן המתקיים במספר מרכזים אקדמיים ברחבי הארץ.  

המבחן בודק יכולת חשיבה מהירה וידע בפיזיקה, וכולל שאלות "אמריקניות" (שאלות רב-ברירה) ושאלות פתוחות.

מבחן שלב ב' לכיתות י' התקיים ב16/12/18

מבחן מיון שלב ב' לכיתות י"א יתקיים בתאריך: 30 לאפריל 2019,

נושאי הלימוד למבחן שלב ב' לכיתות י"א:

כל  פרקי המכניקה הנלמדת בתיכון  (כולל כבידה) ויישום של מומנטים בבעיות של שווי משקל סטטי.

קישור להרשמה לשלב ב'


​שלב ג'

לכיתות י' יתקיים מחנה ממיין בן יומיים ב16-17 לאפריל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בסופו ייבחרו כ-30 תלמידים  שיחלו את דרכם כחברי נבחרת.

לכיתות י"א יתקיים מחנה ממיין בן שבועיים בקיץ, בסופו ייבחרו כ- 20 תלמידים  שיחלו את דרכם כחברי נבחרת.

התחומים שבהם עוסקים במחנה מקיפים את רוב תוכני הפיזיקה הנלמדים בבית הספר התיכון - מכניקה של גוף נקודתי ושל גוף קשיח, חשמל, אופטיקה, גלים, תרמודינמיקה ותורת היחסות. התלמידים מקבלים מראש פירוט של הנושאים שיילמדו במחנה.
הפעילות במחנה כוללת ניסויי חקר במעבדה, הרצאות, בחינה יומית ודיון בבעיות בפיזיקה הדורשות חשיבה מקורית. בשעות הערב מתקיימת פעילות חברתית.


  

פעילות הנבחרת כוללת משימה שבועית של למידה ופתרון בעיה. לכל תלמיד מוצמד חונך שתפקידו לסייע ולעקוב אחר עבודתו של התלמיד והישגיו.
בנוסף, מתקיימים ימי אימון בודדים ומחנות אימון לאורך השנה. 
מטרת המחנות היא להעלות את הידע של התלמידים מרמת בית הספר התיכון לרמה הנדרשת באולימפיאדה בינלאומית. המחנות מוקדשים לרכישת ידע בנושאים שונים בפיזיקה ולהתמודדות עם בעיות תאורטיות וניסיוניות. רבות מהבעיות מתייחסות לתופעות טבע, ודורשות יכולת לפתח מודל פיזיקלי מתאים. 
חלק גדול מהזמן מוקדש לפיתוח כישורי עבודה במעבדה ולניסויי חקר.​

  

​כהכנה לתחרות ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, תלמידי הנבחרת משתתפים בתחרויות מקדימות - תחרויות בינלאומיות בהן בהשתתפות מדינות רבות. 
השתתפות בתחרויות אלו מאפשרת לתלמידי הנבחרת לבחון את הידע והיכולות שלהם בהשוואה לתלמידים ממדינות אחרות; לתרגל היבחנות בתנאי תחרות; ולחוש את האווירה הייחודית לתחרות בינלאומית בפיזיקה.

אולימפיאדת אסיה לפיזיקה APhO - Asian Physics Olympiad 
תחרות בפיזיקה לתלמידי תיכון המתקיימת מדי שנה באחת ממדינות אסיה ואוקיאניה. התחרות נערכת במתכונת של האולימפיאדה הבינלאומית, והיא כוללת חלק תאורטי וחלק ניסויי.
התחרות התקיימה בפעם הראשונה בשנת 2000 עם מדינה אחת, וכיום משתתפות בה 27 מדינות.
לתחרות מוזמנים 8 מתחרים מכל מדינ,ה והם נדרשים לענות על 8 שאלות בתחומי התאוריה והמעבדה (בהשוואה: באולימפיאדה הבינלאומית נדרשים המתמודדים לענות על 5 שאלות).

אולימפיאדת אסיה לפיזיקה לשנת 2019 תתקיים ב-5-13 במאי, באדלייד, אוסטרליה.

אולימפיאדת אסיה לפיזיקה לשנת 2018 התקיימה ב-6-15 במאי, בוויאטנם.

באולימפיאדת אסיה לפיזיקה


  

​התחרות מתקיימת בכל שנה בקיץ במדינה אחרת, וכוללת 2 בחינות שאורכן 5 שעות כל אחת, מבחן תאורטי (הכולל בדרך כלל 3 שאלות) ומבחן מעבדה (הכולל ניסוי אחד או 2). השאלות נכתבות ונבחרות בידי המדינה המארחת, והן צריכות להיות מאושרות על ידי הוועדה הבינלאומית, המורכבת מנציגי כל המדינות המשתתפות.

בתחרות עצמה כל משתתף מתחרה באופן אישי, וכל מדינה מדורגת על סמך ההישגים המשותפים של המשלחת שלה.