תוכנית אודיסאה (מדעני וממציאי העתיד)אשכול אקדמיהתוכניות שלנולא
1
  
מארי קירי - תוכנית מצוינות בכימיהאשכול אקדמיהתוכניות שלנולא
2
  
תוכניות בשיתוף קדם עתידים: ​להבים​ – רחפנים ועתידיס​​טים להנדסהאשכול אקדמיהתוכניות שלנולא
3
  
אלפא - תוכנית למחקר בתחומים מדעייםאשכול מחקריהתוכניות שלנולא
1
  
עבודות גמראשכול מחקריהתוכניות שלנולא
2
  
תוכנית דה וינצ׳י - קמפוס נוער לתלמידים מצטיינים בחטיבת הבינייםאשכול העשרההתוכניות שלנולא
1
  
נבחרת ישראל בפיזיקהאשכול העשרההתוכניות שלנולא
3
  
פעילויות קיץאשכול העשרההתוכניות שלנולא
4
  
פלאי מדע כיתה ו'אשכול העשרההתוכניות שלנולא
5
  
סדנאות מדעיות כיתה ט'אשכול העשרההתוכניות שלנולא
6
  
ימי מדע לתלמידי תיכוןאשכול העשרההתוכניות שלנולא
7
  
הכנה לאולימפיאדת הפיזיקהאשכול העשרההתוכניות שלנולא
8
  
תוכנית הרובוטיקה MISHMASH – קבוצת רובוטיקה תחרותיתאשכול העשרההתוכניות שלנולא
3