פעילות זו מיועדת לכיתה של עד 40 ילדים שבמהלכה הכיתה מפוצלת לשני קבוצות. כל קבוצה תעבור 2 פעילויות נפרדות ולכן הסדר בו עוברים את הפעילויות אינו משנה. הפעילויות שהתלמידים יעברו הן:

  • "אינטרקציה ותנועה": פעילות זו, אשר פותחה במרכז, נותנת מענה למספר יעדים:

    • הקניית ידע ומיומנות תוך כדי שימוש בכלים מתקדמים (ברמה הנדרשת למבחן המיצ"ב בכיתה ח')

    • פיתוח גישה חיובית לפיזיקה וחשיפת התלמידים לאווירה אוניברסיטאית

  • "מסע בין כוכבים": פעילות המועברת בפלנטריום במהלכה התלמידים יכירו את קבוצות הכוכבים השונות (כולל את גלגל המזלות), ילמדו למצוא את כוכב הצפון ויבינו מדוע הוא נראה כקבוע שם, יכירו את ההבדלים בין כוכב לכוכב לכת, יבינו מה גורם לעונות השנה, כיצד נוצרים ליקויי חמה וליקויי לבנה ואף יראו את תנועת כוכבי הלכת לאורך השנה.