עבודות תזה ודוקטורט נוספות
שם הסטודנט שם המנחה תואר תחום המחקר
      הורות ומשפחה

 

   
גב' נועה יעקבסון
פרופ' יוליה מירסקי MA

 

 

       

 

גב' לודמילה רובינשטיין

פרופ' יוליה מירסקי

 

PhD

 

תהליכי הסתגלות לאורך זמן בקרב משפחות מהגרות מחבר העמים לישראל

  פרופ' ורד סלונים-נבו  

 

גב' יוליה שיין

 

פרופ' יוליה מירסקי

MA סיפורי חיים של אימהות חד הוריות עולות מחבר העמים
       
      התמודדות נשים עם חולי וכאב
גב' נור שמעי

 

ד"ר מיכל קרומר- נבו

 

MA

 

סיפורי עוף החול: נשיות בסיפורי חיים של נשים המתמודדות עם מחלת הנפש