09 אוג' 2020

הימת כתבה את עבודת הדוקטורט שלה שכותרתה  "דינאמיקה של שליטה, פיקוח משמוע וההתנגדות של היום-יום: חיפה בתקופת הממשל הצבאי", במחלקה שלנו בהנחייתו של פרופסור לב גרינברג. בעבודתה היא חקרה את הקשר הדיאלקטי בין כוחות חברתיים-מרחביים ובין כוחות פוליטיים האחראים לייצור עיר וחברה עירונית  בתהליך בניית מדינה, בהקשר קולוניאלי התיישבותי. בין השאר היא בדקה כיצד שינויים חברתיים-מרחביים משפיעים על האוכלוסייה הילידית ומעצבים את חוויותיה, התנהגותה והרגליה.
בפוסט דוקטורט, הימת  ממשיכה לעסוק בעיר חיפה. כותרת מחקרה: מרחבי התרבות ו"הזכות לעיר": הפלסטינים בישראל כמקרה מבחן.
Culture Spaces and “The Right to A City”: Palestinians in Israel as a case study
  פרויקט זה מרחיב את היקף עבודתה הקודמת ובוחן "ערי תרבות" כתופעה עולמית, בהקשר הישראלי. במסגרתו היא תבחן תמורות ביחסי הכוח החברתיים-מרחביים ב"ערים המעורבות" בישראל וכיצד אלה מעצבים חלל, אנשים ואינטראקציות חברתיות. הוא תתמקד באנטראקציה בין מאקרו למיקרו-פוליטיקה, במאבק המתמשך בין הכוח הקולוניאלי לבין הילידים על המרחב האורבני, ובאופן בו הפלסטינים החיים כיום את עירם, מאתגרים את יחסי הכוח המרחביים והחברתיים, ומייצרים מחדש מרחבים תרבותיים עירוניים.

הימת התקבלה כבר ב 2018-2019 לפוסט-דוקטורט והיתה עמיתה בתכנית
   Europe in The Middle East - The Middle East in Europe (EUME 2018/2021 at the Forum Transreginale Studien, Berlin
ןתמשיך אותו עד שנת 2021. הפוסט דוקטורט זה  נחשב לאחד הפוסטים התחרותיים באירופה,