25 דצמ' 2019
12:00
-13:30

חדר 348, בניין  72

 

ד"ר דפנה הירש

מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב המקומי

תקציר:

האם ההצבה של שאלות "גדולות" להקשרים אינטימיים, המאפיינת את נקודת המבט האנתרופולוגית, יכולה לאפשר תובנות חדשות על ההיסטוריה הציונית והפלסטינית, ובמיוחד, על היחסים ההדדיים בין שתי החברות? מהי תרומתה של ההיסטוריה לאנתרופולוגיה של החברות הישראלית והפלסטינית, ואילו פרקטיקות של זיכרון וסיפור היסטוריה מתקיימים במסגרתן? ההרצאה תתמקד בפרויקט של קבוצת מחקר שפעלה במכון ון ליר בשנים 2011-2012, שהתפרסם זה עתה בקובץ מפגשים: היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי-פלסטיני (הוצאת ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2019). הקובץ מציג גישה מחקרית המושתתת על המפגש שבין ההיסטוריה, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה ומחקר התרבות, במחקר הביקורתי של המרחב המקומי. ההרצאה תעסוק בהיבטים שונים של המפגש בין האנתרופולוגיה להיסטוריה ותבחן כמה מן העקרונות אשר עומדים בבסיס הקובץ כמכלול: מבט מלמטה ומקרוב; מחויבות לשדה ולחומרים האמפיריים; ביקורת הלאומיות המתודולוגית; והכרה בפוליטיות של הידע האקדמי. באמצעות דוגמאות ממאמרי הקובץ אציג כמה סוגיות מרכזיות שעלו בדיוני הקבוצה – קבוצה של חוקרות וחוקרים ערביות ויהודים.

 

ד"ר דפנה הירש היא מרצה בכירה וראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, שם היא מלמדת בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות. מחקריה עוסקים בתרבות חיי היומיום בפלשתינה ובישראל בפרספקטיבה היסטורית, בדגש על גוף מגדר, אתניות ואוכל.

 

פוסטר האירוע בפורמט PDF