25 דצמ' 2019
12:15
-13:45

חדר 348, בניין  72

סמינר מחלקתי - 25/12/2019 - פרטים נוספים יפורסמו בהמשך