הרחב קורס : החברה הישראלית ‏(2)
הרחב קורס : יסודות הסוציולוגיה ‏(2)
הרחב קורס : יסודות הסטטיסטיקה ‏(2)
הרחב קורס : מבוא לאנתרופולוגיה ‏(2)
הרחב קורס : מבוא לשיטות מחקר ‏(2)
הרחב קורס : תאוריות אנתרופולוגיות ‏(2)
הרחב קורס : תאוריות סוציולוגיות ‏(2)