סיימתי את הקורסים לתואר וכעת אני צריך לסגור את התואר.
סגירת התואר מתבצעת רק לאחר בקשתך לסגירת התואר.
את הבקשה יש להעביר למזכירות המחלקה על "טופס בקשה לסגירת התואר" המצורף מטה.
את הטופס ניתן לשלוח למזכירות בדואר ובמייל או לפקסס לפקס 08-6472088.
יש לפנות לקישור הבא
ולהוריד משם את טופס הבקשה לסגירת התואר המעודכן
 
לפני הגשת הטופס יש לבדוק את הדברים הבאים:
1. לבדוק בגיליון הציונים שלכם (באתר האוניברסיטה) ולוודא כי אכן מוזנים כל הציונים וכי הציונים אלו הינם נכונים וסופיים. לאחר סגירת התואר לא ניתן לשנות ציון.
2. יש לוודא כי למדתם את מלוא הנקודות הנדרשות לתואר לפי תוכנית הלימודים.
3. במקרה של קורסים עודפים (קורסים עם ציון שחורגים מעל מכסת הנקודות זכות הנדרשות) שאינכם מעוניינים שישתקללו לממוצע התואר, יש לציין זאת על גבי הטופס.
4. על גבי הטופס יש לציין את תאריך המטלה/החובה האחרונה לתואר, דהיינו, מתי ניגשתם למבחן האחרון או מתי הגשתם את העבודה האחרונה, המאוחר מבין השניים. תאריך זה יהיה תאריך זכאות לתואר.