05 נוב' 2018

​​​המפגש יתקיים ביום: ד' 19.12.2018  החל מהשעה 12.30

באולם ברקן (כנסים ב') בניין 70


מטרת המפגש לאפשר לתלמידים המעוניינים להמשיך את ל​​ימודיהם לקראת תואר שני להכיר את מבנה המחלקה ולהתוודע מקרוב למגמות הלימוד השונות.

סדר​​​ י​​ום: 

12.30-12.45      דברי פתיחה- פרופ' נחשון מירן, ראש המחלקה

13.00-14.00      מפגשים עם ראשי המגמות – סבב ראשון

14.00-15.00      מפגשים עם ראשי המגמות – סבב שני

* למעט פסיכולוגיה במערכת החינוך-  בה יתקיים סבב אחד בין השעות 14:00-15:00


פרופ' גולן שחר, ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית......................................... אולם ברקן בניין 70

ד"ר יואב קסלר, ראש המגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומח..................חדר 411 בניין 96

ד"ר מיכאל גלעד, ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית......................................חדר 316 בניין 98

פרופ'​ נעמה עצבה-פוריה, ראשת המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית...............חדר 302 בניין 98

פרופ' גיא רוט, ראש ההתמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך.......................*יש להתעדכן במחלקה לחינוך


* יתכנו שינויים במספרי חדרים. מומלץ להתעדכן באתר המחלקה

נשמח לראותכם!​

המחלקה לפסיכולוגיה, טלפון: 08-6472080

המחלקה לחינוך (פסיכולוגיה במערכת החינוך), טלפון: 08-6461865