מידע על שמירה ושליחת המלצות

1.      טופס ההמלצה, הן בעברית והן באנגלית, נמצא באתר המחלקה תחת קטגוריית: "מידע על המלצות והוצאת גיליונות ציונים – לתואר שני" (קישור).

2.      המלצה אקדמית והמלצת שדה ממולאות על גבי אותו הטופס.

3.      יש להדגיש בפני הממליצים, לא לשכוח לציין ע"ג ההמלצה את מספר הזהות והשם המלא של המועמד/ת.

4.      את ההמלצות על הממליצים להעביר לתיבת הדוא"ל של המחלקה לפסיכולוגיה: psychsec@bgu.ac.il 
את חתימת הממליץ ניתן יהיה להוסיף כחתימה אלקטרונית, או לחתום, לסרוק ולשלוח במייל.

5.      ההמלצות שיתקבלו במזכירות המחלקה ישמרו למשך שנתיים.

6.    יחד עם זאת, מועמד/ים המבקשים להעביר המלצות שנשלחו עבור מועמדות לשנה"ל אחת למועמדות חדשה לשנה"ל שאחריה, נדרשים לשלוח בקשה לתיבת הדוא"ל של המחלקה לפסיכולוגיה.

7.   מועמד/ת הנרשמים לתואר שני ומעוניינים להעביר את ההמלצות למוסדות אקדמיים אחרים, יפנו את בקשתם במייל למזכירות: psychsec@bgu.ac.il עם הפרטים הבאים: שם מלא של המועמד/ת, מספר זהות, שם הממליץ ולאן הם מבקשים שההמלצה תשלח.

לתשומת ליבכם,
אינ
נו מעבירים ההמלצות לאוניברסיטת חיפה ולמכללה האקדמית ת"א-יפו עפ"י הוראת מוסדות אלו. את אופן העברת ההמלצות למוסדות אלו יש לבדוק ישירות מולם.

8.    מועמד/ת יכולים להעביר בקשה לשליחת המלצותיהם, (אקדמית ושדה)- פעם אחת בלבד בהרשמה. בהתאם לכך, כאשר אתם מבקשים לשלוח את ההמלצות, אנא רכזו את כל המוסדות אליהם אתם מעוניינים שיגיעו.

9.      בקשות לשליחת ההמלצות יעשו על ידי המועמד/ת בלבד.

10. באתר המחלקה ישנו "קובץ המלצות"- בו ניתן להתעדכן לפי מס' הזהות שלכם- האם ההמלצה הגיעה, האם היא המלצה אקדמית או שדה ובאיזה תאריך היא נשלחה למוסדות האחרים.

11. לצערנו, אין באפשרותנו לחזור במייל אישי לכל מועמד המבקש לדעת האם המלצתו הגיעה/נשלחה.

12. מועמד/ת שישלחו מייל בקשה לשליחת ההמלצות, בטרם וידאו מול הקובץ שכל ההמלצות נמצאות ברשותנו, לא יקבל מייל חוזר מהמזכירות על כך שעליהם להמתין שכל ההמלצות יהיו ברשותנו ורק אז לשלוח מייל בקשה.

13. המלצות הממוענות למקומות אחרים באופן ספציפי- ישלחו במידי למקום אליו מוענו- ולא ישמרו באתר המחלקה/או יצוינו בקובץ שבאתר.

14. את כל חומר ההרשמה הכולל: הצהרת כוונות, קורות חיים/שאלון אישי, גיליונות ציונים וכו'- (מלבד ההמלצות)- יש לשלוח למדור רישום בלבד.

15. המלצות ל"פסיכולוגיה במערכת החינוך"- וכל פנייה בנושא פסיכולוגיה במערכת החינוך- יש להפנות למחלקה לחינוך לאיידה אלטרס סבן מהמחלקה לחינוך: aida@bgu.ac.il

 

בהצלחה