מגמה התפתחותית שנה א'- סמסטר א'
 אבגדה
8.00-10.00פרקטיקום פרקטיקום ** פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית  שנה א'-א'. (מיכל פרוי)
101.2.0099
10.00-12.00מבוא לפסיכותרפיה בילדים             101.2.0387 סמינר מחלקתי שנה א'-א'
101.2.0108
פסיכופתולוגיה בילדות א-א' 101.2.0377  
12.00-14.00  התפתחות חברתית-רגשית בראי ההורות 101.2.0227
14.00-16.00בעיות נורמטיביות בגיל הרך
 101.2.0358
 פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית שנה א'- א'
101.2.0507
16.00-18.00שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים  101.2.0120  
18.00-20.00תרגול- שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120  
** יש להשתבץ לאחד מתוך שני שיעורי הפרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית בהתאם להנחיות שיתקבלו מראש המגמה
מגמה התפתחותית שנה א'- סמסטר ב'
 אבגדה
8.00-10.00פרקטיקום פרקטיקום ** פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית  שנה א'-ב' (מיכל פרוי)
101.2.0109
10.00-12.00מבוא לטיפול הורה-ילד 101.2.0397סמינר מחלקתי שנה א'- ב' 101.2.0118תרגול פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית
101.2.0517
12.00-14.00התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות 101.2.0130  או  התמקדות בשיטות סטטיסטיות- למידת מכונה ומודלים היררכיים ליניארים 101.2.0140 התפתחות חברתית רגשית בקונטקסט אקולוגי - 101.2.0339
14.00-16.00פסיכופתולוגיה בילדות א-ב'                        101.2.0477 פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית שנה א'-  ב'  - 101.2.0517
16.00-18.00   
18.00-20.00תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות-למידת מכונה ומודלים היררכיים לינאריים - 101.2.0140 או תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות - 101.2.0130   
  
** יש להשתבץ לאחד מתוך שני שיעורי הפרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית בהתאם להנחיות שיתקבלו מראש המגמה
 תלמידי שנה א' בכל המגמות צריכים להירשם לקורס אחד מבין שני קורסי ההתמקדות בשיטות מחקר, תרגול בהתאם
מגמה התפתחותית שנה ב'- סמסטר א'
 אבגדה
8.00-10.00פרקטיקוםפסיכותרפיה בילדים  עם קשיים התפתחותיים   - 101.2.0318פרקטיקום  
10.00-12.00פסיכופתולוגיה של המבוגר בהקשרים הוריים - 101.2.0150סמינר מחלקתי שנה ב'-א'
101.2.0128
תרגול - פסיכודיאגנוסטיקה התפתחותית
101.2.0508
12.00-14.00פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' -א' (עמית דהרי) - 101.2.0328 פסיכודיאגנוסיטקה התפתחותית שנה ב'-א' 101.2.0508
14.00-16.00פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' -א' (עמית דהרי) - 101.2.0328  
16.00-18.00   
18.00-20.00   
** יש להשתבץ לאחד מתוך שני שיעורי הפרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית בהתאם להנחיות שיתקבלו מראש המגמה
מגמה התפתחותית שנה ב'- סמסטר ב'
 אבגדה
8.00-10.00פרקטיקוםשיטות טיפול מבוססות רפלקטיביות הורית - 101.2.0348פרקטיקום  
10.00-12.00אתיקה בפסיכולוגיה התפתחותית- 101.2.0378 סמינר מחלקתי שנה ב'-ב'
101.2.0138
התפתחות נוירו-קוגנטיבית 101.2.0177
12.00-14.00פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' -ב' (עמית דהרי) - 101.2.0338 פסיכודיאגנוסיטקה התפתחותית שנה ב'-ב' 101.2.0518
14.00-16.00פרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' -ב' (עמית דהרי) - 101.2.0338  
16.00-18.00   
18.00-20.00   
** יש להשתבץ לאחד מתוך שני שיעורי הפרקטיקום בפסיכולוגיה התפתחותית בהתאם להנחיות שיתקבלו מראש המגמה