הדגש מדעי הנתונים במגמה הניסויית: קוגניציה ומוח שנה א' סמסטר א' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00  סמינר מדע הנתונים ופסיכולוגיה      101.2.0529 סמינר מחלקתי שנה א' - א' 101.2.0108 
12.00-14.00  נוירואנטומיה תפקודית א' 191.1.0037  
תרגול- מבוא לאלגברה ליניארית  201.1.9281 
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית א' 101.2.0022
מבוא לאלגברה ליניארית ג'- 201.1.9281
16.00-18.00שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120    
18.00-20.00 תרגול שיטות מחקר מתקדמות לפסיכולוגים 101.2.0120   
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
יש לבחור לפחות אחד מבין הקורסים השנתיים *נוירואנטומיה תפקודית א',ב' או *סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה, וניתן לבחור גם את שניהם.
עבודה במעבדה א' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.459
פרקטיקום מחקרי 1 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0398, מועדים יקבעו בהמשך
יש להירשם לקורס: מושגי יסוד מתמטיים בלמידת מכונה 101.2.0559 (יום לימודים מרוכז, המועד יפורסם בהמשך)
הדגש מדעי הנתונים במגמה הניסויית: קוגניציה ומוח שנה א' סמסטר ב' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה' ****
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה א'-ב' 101.2.0118 
R- סביבת תוכנה לניתוח נתונים 364.2.1201
12.00-14.00 התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות 101.2.0130  או  התמקדות בשיטות סטטיסטיות- למידת מכונה ומודלים היררכיים ליניארים 101.2.0140נוירואנטומיה תפקודית ב' 191.1.0025 
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 101.2.0032
16.00-18.00 מעבדה במדעי הנתונים ופסיכולוגיה 101.2.0239   
18.00-20.00 תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות-למידת מכונה ומודלים היררכיים לינאריים - 101.2.0140 או תרגול התמקדות בשיטות סטטיסטיות- ניתוח שונות וניתוח משוואות מבניות - 101.2.0130   
 כתיבה ביקורתית אינטגרטיבית 101.2.0016, ללא שיבוץ
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
יש לבחור לפחות אחד מבין הקורסים השנתיים *נוירואנטומיה תפקודית א',ב' או *סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה, וניתן לבחור גם את שניהם.
עבודה במעבדה ב' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.469
פרקטיקום מחקרי 2 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0408
יש להירשם ל: תלמידי שנה א' בכל המגמות צריכים להירשם לקורס אחד מבין שני קורסי ההתמקדות בשיטות מחקר, תרגול בהתאם
הדגש מדעי הנתונים במגמה הניסויית: קוגניציה ומוח שנה ב' סמסטר א' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה'
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב' - א' 101.2.0128 
12.00-14.00     
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית- א' (ניתן לקחת בשנה א' או ב') 101.2.0022
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
עבודה במעבדה א' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.459
פרקטיקום מחקרי 1 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0398
הדגש מדעי הנתונים במגמה הניסויית: קוגניציה ומוח שנה ב' סמסטר ב' * יש להתייעץ עם המנחה לגבי התאמות אישיות
 א'ב'ג'ד'ה' ****
8.00-10.00     
10.00-12.00   סמינר מחלקתי שנה ב'-ב' 101.2.0138 
12.00-14.00     
14.00-16.00    סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית - ב' (ניתן לקחת בשנה א' או ב') 101.2.0032
16.00-18.00     
18.00-20.00     
בנוסף יש לבחור
אחד מהשניים:
עבודה במעבדה ב' (ניתן להירשם בשנה א' או ב') 101.2.469
פרקטיקום מחקרי 2 - התנסות במחקר יישומי מחוץ לכותלי האוניברסיטה 101.2.0408
סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית א'+ב' ניתן לקחת אחד מבין הקורסים השנתיים הללו או את שניהם יחד