​ ​​​​​​​​​​

​​​

שנת הלימודים ת​​שע"ט (2019-2018)

 04.06.19
lex-sadna-2.pdf סדנה לקסיקלית- מושגים פוליטים של עבודה


איפה הילדים? פרשת ילדי תימן בראיה היסטורית, משפטית ופוליטית​

שנת הלימודים ת​​שע"ח (2017-2018)

 9.4.18


בוקר פו​ליטי בנושא: 70 שנה לישראל - פנינו לאן?​​ ​

19.6.18
Are Politics Still Possible?Conference marking the20th anniversary of theDepartment of Politics and Government​​

​​​​

​​​שנת הלימודים תש​​​ע"ז (2017-2016)

 13.6.2017


International Conference Honoring the Academic Work of  ​Prof. ​Renée Poznanski​ ​

​​​

שנת הלימודים תשע​"ו (2015-2016) 

 17.5.2016​

הכנס ​הלקסיקלי השלושה עשר למחשבה פוליטית ביקורתית​

25.5.2016​

המפקד האליון – התיאוקרטיזציה של הצבא בישראל בימת ספר לכבוד ספרו של פרופ׳ יגיל לוי

​13-14.6.2016

חושבים מחדש את הפריפריה: הכנס השנתי של המחלקה לפוליטיקה וממ​של ​


שנת הלי​מודים תשע"ה (2014-2015)​ 

26.5.2015​

מקו​ם לדאגה? כנס תלמידי מחקר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

11.3.2015​

שולחן עגול: פאנל מדיני-בטחוני לקראת בחירות 2015

23.2.2015​

הכנס השנתי של ESPA​net Israel: שוויון ורווחה בעידן ניאו ליברלי

13.1.2015

ישראל במרוקו ומרוקו בישראל: חינוך בהקשר היסטורי: הקרנת סרטו של כמאל השכאר "תינע'יר-ירושלים: הדים של המלאח"
שנת הלימודים תשע​​​"ד (2013-4)

 

​​