​​​​​​​​כאן תמצאו מאגר של חוברות עקרונות, כלים וחומרים להנחיית וטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגייים. החוברות מיועדות לשימושם של מורים מובילים, מנחים ומדריכים במסגרת מהלך השקפה ובכלל. הן הופקו על ידי המעבדה לחקר הפגדוגיה בשיתוף מחוז מרכז של משרד החינוך, מכון ברקנו וייס, מכון אבני ראשה והשקפה.


​ ​​כאן תמצאו את החוברת ​"דיאלוג לימודי פורה: מבואות, כלים ויחידות לימוד" (2019)

או לחצו על התמונה ​

​​​
​ כאן תמצאו את החוברת ​"מחזורי למידה: שיפור פדגוגי באמצעות מהלכים מתפתחים של חקר הפרקטיקה" (2018) 
או לחצו על התמונה

cover3.jpg

כאן תמצאו את החוברת "ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת (רציונאל ומתווי שיחה)" בערבית (2017)

 או לחצו על התמונה

כריכת החוברת ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת בערבית.jpg


כא​ן תמצאו את החוברת "טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים: ערכת כלים וחומרים למורה המובילה, למדריכה ולמנחה" (2017)​
או לחצו על התמונה

טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגית כריכה.jpg​​

כאן תמצאו את החוברת ​"מנחי מורים מובילים: עקרונות, כלים וחומרים" (2017)

או לחצו על התמונה 

​​cover3.jpg
כאן תמצאו את החוברת "הנחיית שיח פדגוגי בצוותי מורות: עקרונות וכלים" (2016) 
​​​
או לחצו על התמונה
הנחיית שיח עקרוהות וכלים דף פתיחה.jpg

כאן תוכלו למצוא את החוברת "טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים - ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת" (2015)

לחצו על התמונה

ערכת כלים וחומרים למדריכה ולרכזת.jpg


כאן תמצאו את החוברת ​"פדגוגיה בישראל: פעילות ושיח בכיתות הלימוד (בחינוך היסודי הממלכתי-עברי)" (2015)

או לחצו על התמונה

​​pedagogy-report_6_web first-1.jpg