12 פבר' 2020

​​כנס הפקולטה למדעי הרוח והחברה

תכניה כנס פקולטיֹ_2020.