12 פבר' 2020

​​כנס הפקולטה למדעי הרוח והחברה​

תכניה כנס פקולטיֹ_מעודכן_2020.