06 ינו' 2020

​​קול קורא להגשת הצעות מחקר למימון במסגרת קידום מחקרים בין- פקולטיים בין חוקרי הפקולטה למדעי הרוח והחברה לחוקרים מהפקולטות השונות ​

EA קול קורא להגשת פרויקטים למימון במסגרת תוכנית לקידום מחקר רב.