07 אוק' 2019
08:30
-16:00

הרישום הנוסף לכל התארים לקורסים יתקיים בימים ובתאריכים הבאים:

יום א' 6.10.2019 בין השעות 10:00-23:59

יום ב'  7.10.2019 בין השעות 10:00-23:59