15 ספט' 2019
16:05
-23:55

הרישום לקורסים יתקיים בימים ובתאריכים הבאים:

יום א' 15.9.2019 בין השעות 09:00-13:00 ובין השעות 16:01-23:59

יום ב' 16.9.2019בין השעות 12:00-15:00 ובין השעות 16:01-23:59

רישום מאוחר לקורסים יתקיים בתאריכים:

6.10.2019-7.10.2019 בין השעות 08:30-16:00