02 יונ' 2019
16:00

אולם כנסים ע"ש ג'ויה קלייר זוננפלד

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מתכבדת להזמינך

לטקס הענקת פרסי דיקן, פרסי ראשי מחלקות ותעודות הצטיינות
לסטודנטים שהצטיינו בלימודים
בשנה"ל תשע"ח

בתכנית:

התכנסות – כיבוד קל
ברכות

ד"ר מעין אמיר, המחלקה לאמנויות

גבולות של דימויים ופולחנים של אמת


 תעודות ופרסי דיקן יוענקו ע"י הדיקן
תעודות ופרסי ראשי מחלקות יוענקו ע"י ראשי המחלקות
הזמנה.PNG

פוסטר ההזמנה בפורמט PDF