תכנית מחלקה משנית / חטיבה (28 נק"ז)

 

שנים א' וב'

מבואות

  • מבוא לתולדות המזה"ת ממחמד ועד עליית האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
  • מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
  • מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז

שנה ג'

  • סמינר - 4 נק"ז

 שיעורי בחירה- לשנים א', ב', ג'

  • שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת (124)- 12 נק"ז

  *תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.