מסלול מדורג: תכנית מחלקה ראשית (80 נק"ז)

 

שנה א'

מבואות

 • מבוא לתולדות המזה"ת ממחמד ועד עליית האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
 • מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
 • מבוא לתולדות האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
 • מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז
 • יסודות השפה הערבית למתחילים  - 0 נק"ז
 • יסודות השפה הערבית - 4 נק"ז

 שנה ב'

קורסי חובה

 • קורס ערבית - 4 נק"ז
 • מיומנויות למידה אקדמית - 2 נק"ז
 • פרו"ס מתודולוגי - 4 נק"ז
 • 2 פרו"ס נוספים - 8 נק"ז  

 שנה ג'

קורסי חובה:

 • קריאת טקסטים בערבית - 4 נק"ז
 • 2 סמינרים - 8 נק"ז

 

שיעורי בחירה- לשנים א', ב', ג'

 • שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת - 30 נק"ז
 • לפטורים מלימודי ערבית שנה א' - 34 נק"ז
 • לפטורים מלימודי ערבית שנה א'+ב' - 38 נק"ז

 

פטור מלימודי הערבית (משנה א' או ב') מחייב בהשלמת הנק"ז מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (124).

 

*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.​