בחינת סיווג בערבית – נושאי הלימוד

 

כללי

1.     הבחינה מורכבת משלושה פרקים – רמת פטור מיסודות א', רמת פטור מיסודות ב' ורמת פטור מלימודי השפה הערבית לשנים א'-ב' (מקיף). מי שניגש ל'פטור' ברמה מתקדמת, חייב להיבחן גם בשאלונים ברמות הקודמות ולעבור אותם בהצלחה.

2.     ניתן להשתמש במילונים מסוג ערבית-עברית בלבד, אין להשתמש במילון אלקטרוני. נדרשת יכולת שימוש במילון בכל הרמות.

3.     ברמת הפטור המקיף נדרשת יכולת הבנה ותרגום של טקסטים ברמת קושי גבוהה (כגון מאמר פובליציסטי), תרגום מעברית לערבית  ויכולת כתיבה בערבית, כגון כתיבת סיכום/תמצית, חיבור, דעה אישית וכיוצ"ב.

 

ספרי לימוד מומלצים – רשימה חלקית:

דן בקר  - ערבית למתחילים

דן בקר – 99 פרקי דקדוק ערבי

נעמי וייסבלט וציפי קימלדורף – תרגילים בתחביר ערבי

יוסף צמח – הפועל הערבי

דב עירון – הפועל הערבי

דב עירון – תחביר הלשון הערבית (א-ב)

יעקב אייל לנדאו – מדריך בשבילי הפועל הערבי

דן שובל – הלשון הערבית באמצעי התקשורת

 

 

 

פטור מיסודות  א'  (סמסטר א' שנה א')

 

תחביר                                                                       פועל                       

 

נטיית שם העצם                                                       מערכת  הפועל השלם

אל הידיעה, אותיות שמש                                           השינויים בבניין השמיני

אותיות בכל לפני אל הידיעה                                       עתיד מנצוב

תא מרבוטה – זכר ונקבה                                          עתיד מג'זום

יא אל-נסבה                                                             הזוגי בפועל

כינויי רמז לקרוב ולרחוק

תנועות עזר

ששת השמות                                                     אוצר מילים

ריבוי שלם – זכר ונקבה                                   ראו קובצי אוצר מילים באתר המחלקה  למזה"ת

ריבוי שבור                                                   (מתוך "שפה מספרת תרבות" א', ב', ג' וכן אוצר מילים בסיסי מתוך העיתונות היומית)

ריבוי שיחידו אינו מציין בן אדם

מיקום הפועל במשפט

מילות שאלה

נטיית מילות יחס

כלל הסיומות

כינויי הפעול

כינויי זיקה ומשפטי זיקה

הזוגי בשם

ניקוד סופי

 

 

 

פטור מיסודות  ב'     (סמסטר ב' שנה א')

 

תחביר                                                                       פועל

ערך היתרון וההפלגה                                                  הסביל בפועל

ניקוד סופי                                                                  גזרת פו"י

אנ ואחיותיה                                                               גזרת עו"י

כאנ ואחיותיה                                                             כפולים

תיאור סיבה ותכלית                                                     גזרת לו"י

לא השוללת את הסוג                                                    

תיאור מצב                                                                מבנה קאמ ב + מקור

תמייז

המפעולאת למיניהם                                                   מבנה תמ + מקור

משפט זיקה הפוך (מא+מן)

מא ההתפעלות

 
 

אוצר מילים

ראו קובצי אוצר מילים באתר המחלקה למזה"ת (מתוך "שפה מספרת תרבות" א', ב', ג')

+ אוצר מילים כללי מתוך העמוד הראשון של עיתוני "עלא פכרה" באתר arabic2use.co.il בשנה האחרונה.

 

 

 

פטור מלימודי ערבית     (שנים א'-ב')

 

תחביר                                                                       פועל

תיאור אופן וכמות (מפעול מטלק)                                     

יא הקריאה                                                                 

מספרים יסודיים וסודרים                                                 מהמוזים

משפטי תנאי קיים ובטל                                                  מורכבים

ההוצאה מן הכלל

סמיכות מדומה

סביל סתמי

תיאור נסיבתי (נעת סבבי)

 

אוצר מילים

 

אוצר המילים מתוך העיתונות הכתובה ואמצעי התקשורת המקוונת.

 

שימו לב: יש להביא מילון ערבי-עברי (איילון שנער או שרוני). אין להשתמש במילון עברי/ערבי במהלך הבחינות.

 

הנחיות למבחן מיון וסיווג בערבית.pdfהנחיות למבחן מיון וסיווג בערבית.

אוצר מילים למבחן סיווג - מילון עברי ערבי.pdfאוצר מילים למבחן סיווג - מילון עברי ערבי.

אוצר מילים למבחן סיווג - מילון ערבי עברי.pdfאוצר מילים למבחן סיווג - מילון ערבי עברי.

דוגמא למבחן סיווג בערבית.pdfדוגמא למבחן סיווג בערבית.