​​המחלקה ללימודי המזרח התיכון מזמינה אתכם ליום השפה הערבית 2019.