$$Events$$
07 נוב' 2019
15:00
-21:00

תחילת חודש נובמבר, פרסום תוצאות המבדקים- באתר "קידומטיקה לנוער" יופיעו מספרי ת"ז עם הודעות עבר/לא עבר/ בהמתנה.

בהמשך גם תקבלו מכתב הביתה עם תוצאות המבדק.

ט' חשוון, 07.11 טקס פתיחת שנה להורים ותלמידים שעברו את מבדקי התכנית והתקבלו.

מיקום: אולם זוננפלד, בניין 73 בין השעות 16:00-20:00

תחילת הפעילות: כיתות ה',ו'- יום א', י"ב חשוון 10.11.2019 בין השעות 16:30-19:15 בבניין 72, קמפוס מרכוס

כיתות ז' ומעלה- יום ה', ט"ז חשוון 14.11.2019 בין השעות 16:30-19:15 בבניין 72, קמפוס מרכוס.