פרופ' מוטי זלקין

פרופסור אמריטוס  

חדר:
חדר 603, בניין 72
טלפון:
6472242
מייל:
zalkin@bgu.ac.il
שעות קבלה:
א' 11:00-12:00