פרופ' יצחק בן מרדכי

פרופסור בדימוס

חדר:
חדר 403, בניין 74
טלפון:
08-6472543
מייל:
isaacbm@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
קורות חיים