משה קהן - תמונה

ד"ר משה קהן Moshe Kahan

   

חדר:
בניין 74 (דילר), חדר 441
טלפון:
08-6472541
מייל:
kahanmo@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתיאום מראש