פרופ' בעז שושן

פרופסור אמריטוס  

חדר:
 
טלפון:
 
מייל:
boazsh@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
קורות חיים

​​​