במידה ואתם מעוניינים בעבודת מחקר,

יש לפנות לד"ר שמרית ממן - tiroshs@bgu.ac.il

 נא לצרף קורות חיים