הפורום לתלמידי מחקר בגיאוגרפיה מהווה גוף א-פורמאלי אשר יוזם, מאגד ומקדם פעילות אקדמאית וחברתית בקרב תלמידי המחקר לתואר שני ושלישי במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
החל משנת 2015 הפורום מקיים בין 2 – 4 מפגשים בסמסטר. מטרות המפגשים הן:
·        לעורר דיון מקצועי ואקדמאי סביב סוגיות שונות ומוקדי עניין של תלמידי המחקר.
·        לקדם שיתופי פעולה בין תלמידים מתחומי מחקר וממעבדות מחקר שונות.
·        להכיר ולהעמיק את הלימוד בכלי מחקר שונים ובכלים מקצועיים חדשים.
·        להוות במה לתלמידי מחקר המעוניינים לחלוק את תחומי הידע שלהם, לקדם יוזמות מעניינות, או לדון
    בכיווני המחקר האישי שלהם
הצטרפות ויצירת קשר
ההצטרפות לפורום תלמידי המחקר מבוצעת בעת הרישום והקבלה לתואר מחקרי במחלקה, אך ההשתתפות בו איננה מחייבת. הפורום מברך כל יוזמה מצד כל תלמיד מחקר לקידום רעיונות, יוזמות ומפגשים ספציפיים באמצעות הפורום, ודרך רשימת התפוצה של הפורום בכתובת:
geog-grad@lists.bgu.ac.il
הפורום מנוהל בהתנדבות על-ידי תלמידי מחקר מהמחלקה: אלעד אלמוג, טניה בירד, נועה הלל ודור פרידמן. ניתן לפנות אלינו בשאלות והצעות באופן אישי או דרך רשימת התפוצה הכללית של הפורום.
מה באתר?
אתר הפורום מיועד ל:
·        הצגת הפורום לתלמידי המחקר במחלקה ולמועמדים לקראת תואר מחקרי במחלקה.
·        תיעוד והנגשה של סיכומים ותכנים מתוך מפגשי הפורום.
 
פעילות 2015
פעילות 2017