​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​סמסטר א׳

16 אוקטובר 2018
אירוע הרמת כוסית לכבוד פתיחת שנה בתכנית ללימודי מגדר
 
30 אוקטובר 2018
יום שבתון – בחירות מקומיות
 
13 לנובמבר 2018
​בוטל עקב המצב הבטחוני.
 
27 לנובמבר 2018
ד"ר רוני הלפרן, הת​כנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב בנושא  
כשגיבורה מתעוררת לאהבת אם-ת: קריאה ב"אמיצה" ו"מליפיסנט"
 
11 לדצמבר 2018
הרצאה וטקס הענקת מלגה ע"ש יעל לוי-חזן ז"ל. 
מרצה פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה הנושא יפורסם בהמשך.
 
25 לדצמבר 2018
ד"ר גילי הרטל, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן בנושא תיירות גאה לתל אביב - בין הומולאומיות לפוסט-הומולאומיות.​
 
8 לינואר 2019

אירוע לכבוד ספרה של ד"ר מנאר חסן "סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות". 
​בהשתתפות פרופ' הנרייט דהאן כלב, ד"ר מנצור נסאסרה ורלה מזלי.​


סמסטר ב׳

5 מרץ 2019

אירוע ליום האשה - פמיניזם ומדינה בישראל: 40 שנה לדו"ח נמיר (1978-2018)

 

19 מרץ 2019

 Dr. Michele Rivkin-Fish, University of North Carolina. “Birthing a Voice through Narratives of Abortion:  Russian Women Writers' Fiction and Memoir, 1960s- 2000s"

 

2 אפריל 2019

אור ענבי (דוקטורנט), אוניברסיטת בר אילן "גבריות חדשה, מעורבות אבהית וממשק עבודה משפחה"

 

30 אפריל 2019

ארוע לכבוד ספרה החדש של פרופ' הנרייט דהאן-כלב "נשים בישימון: מרי וסירוב בשולי החברה" (תכנית תפורסם בהמשך)

 

14 מאי 2019

מגדרום- הכנס השנתי לתלמידות ולתלמידי מחקר בנושא מגדר ומיניות

 

21 מאי 2019

ד"ר איילת הראל-שלו, ד"ר בקי קוק ופרופ' פני יובל, אוניברסיטת בן גוריון. ראיונות קבוצתיים ככלי מחקר פמיניסטי - נרטיבים של נשים ישראליות מקהילות שונות כמקרי בוחן

 

28 מאי 2019

ד"ר יעל חסון, פוסט-דוקטורנטית, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן גוריון

 

11 יוני 2019

יפעת איתן פרסיקו (דוקטורנטית)- התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן גוריון​